This project is funded / co-funded from Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development / Projekt jest finansowany/współfinansowany z funduszy norweskich w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

Cel projektu

1) zbadanie wpływu podwyższonego stężenia CO2 na tempo rozpuszczania dwutlenku węgla i inne procesy chemiczne w wodzie morskiej w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego

2) oszacowanie wpływu CO2 na procesy geochemiczne w strefie kontaktu osad-woda morska ze szczególnym uwzględnieniem mobilizacji zanieczyszczeń związanych z osadami takich jak metale

3) określenie przemian pierwiastków i związków chemicznych w osadach i wodzie morskiej w warunkach różnego stężenia CO2 i zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego w oparciu model numeryczny

4) ocena oddziaływania CO2 pochodzącego z wycieku z podmorskiego składowiska na biocenozę bentosową na różnym poziomie organizacji biologicznej.