This project is funded / co-funded from Norway Grants in the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development / Projekt jest finansowany/współfinansowany z funduszy norweskich w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej

request for quotation

Gdańsk, dnia 26.01.2017 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2017

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 10 lutego 2017 do 15 lutego 2017 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 15 lutego roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com, oceas@ug.edu.pl

Ofertę prosimy złożyć do dnia 8 lutego 2017 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@ug.edu.pl,  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 26.01.2017 r.

CO2MARINE logo 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2017

Zakup odczynników chemicznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– krzemionka koloidalna typu LUDOX TM-50, 50-procentowa (wagowo) zawiesina w wodzie pakowana po 4L, 3 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 lutego 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)…………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)…………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com; m.ziolkowska@ug.edu.pl;

Ofertę prosimy złożyć do dnia 31 stycznia 2017

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: co2marine.project@gmail.com; m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 11.01.2017 r.

CO2MARINE logo

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /2017

Zakup mikroelektrody pH

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Elektroda kombinowana szklana do próbek o ograniczonej objętości (preferencyjnie od 100µl lub mniej; z minimalną wymaganą głębokością zanurzenia elektrody), z końcówką mieszczącą się w niewielkich probówkach (średnica końcówki maksymalnie 3mm) o długości przynajmniej 40mm. Złącze BNC Precyzja minimalna elektrody przynajmniej do 0,01 wartości pH. Odpowiednia do stosowania przy pomiarach pH w homogenacie tkankowym. Kompatybilna w temperaturze przynajmniej od 0°C (preferencyjnie niższej). Możliwie jak najszybszy pomiar pH (kilka-kilkanaście sekund).

Proszę również o wskazanie w wiadomości zwrotnej, czy elektroda wymaga dodatkowo innych specyficznych elementów do optymalnego funkcjonowania (konkretnego pH-metru, specyficznego elektrolitu etc.) oraz o przesłanie pełnej specyfikacji produktu.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 13 lutego 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 stycznia 2017

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41, kom. 608657782

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 21.12.2016 r.

CO2MARINE logoZAPYTANIE OFERTOWE nr 40/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch jednodniowych usług rejsowych (około 2x 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej oraz Martwej Wisły w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 6 stycznia 2017 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 6 stycznia 2017 roku

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@ug.edu.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 27 grudnia 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@ug.edu.pl  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 23.12.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 39 /2016

Zakup pipet automatycznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Pipety ręczne, automatyczne, jednokanałowe, zmiennoobjętościowe, autoklawowane w całości, z oddzielnym przyciskiem do wyrzutnika końcówek, ze sprężynującym zakończeniem, z możliwością rekalibracji, spełniające normy EN ISO 8655:

 1. Pipeta 0,5-10µl, waga pipety nie przekraczająca 80g:
 • Błąd podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 5%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 1,8%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 0,8%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 0,4%
 1. Pipeta 10-100µl, waga pipety nie przekraczająca 80g:
 • Błąd podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,0%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 0,3%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,2%
 • Pipeta 100-1000µl, waga pipety nie przekraczająca 80g:
 • Błąd podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,
 • Błąd podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,6%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 0,2%
 • Błąd podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,2%

2) Końcówki pasujące do wyżej wymienionych pipet spełniające wraz z pipetami normę EN ISO 8655, sterylne, bez filtra w ilości 1000 sztuk na 1 rodzaj.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 20 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 30 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 13.12.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 38/2016

Zakup materiałów laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. GF/F Arkusze z włókien szklanych, 460 x 570mm 25/op – 1 opakowanie

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 stycznia 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Sandra Zabrzańska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, ocesz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 26.10.2016 r.

CO2MARINE logoZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 31 października 2016 r. do 4 listopada  2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 listopada 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 21.10.2016 r.

 CO2MARINE logo 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 37/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 31 października 2016 r. do 4 listopada  2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 listopada 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 25 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 12.12.2016 r.

 

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 36 /2016

Zakup sit analitycznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Sito analityczne 200 x 50 mm (oczko 0,038mm)

Ilość: 2

 • Sito analityczne 200 x 50 mm (oczko 0,500mm)

Ilość: 2

 • Sito analityczne 100 x 40 mm (oczko 0,038mm)

Ilość: 2

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 6.12.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35 /2016

Zakup zestawu do elektroforezy

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Zestaw do elektroforezy SDS PAGE na 4 żele o grubości 1mm z 10 studzienkami, z płytkami, grzebieniami i akcesoriami

Ilość: 1

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 3 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 12 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 6.12.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34 /2016

Zakup przeciwciał i kitu do immunohistochemii

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Kit Dako REAL™EnVision™Detection System, Peroxidase/DAB+, Rb/Mo

Kod produktu: K500711-2

Ilość: 1

 • Monoklonalne mysie przeciwciało PCNA (klon PC10)

Kod produktu: M087901-2

Ilość: 1ml

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 3 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail)

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)…………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 13 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

 

Gdańsk, dnia 6.12.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33 /2016

Zakup odczynników chemicznych oraz kitu AChE

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Glutation GSH

Ilość: 5g

 • Kwas nitrylotrioctowy NTA

Ilość: 100g

 • Fluorek potasu bezwodny

Ilość: 250g

 • Tris (Trizma-base)

Ilość: 500g

 • Kit AChE do analizy kolorymetrycznej

Ilość: ilość kitów powinna wystarczyć na wykonanie 700 analiz

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 3 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)…………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 12 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 6.12.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32 /2016

Zakup białek i przeciwciał

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Metalotioneina – 1 (MT-I)

Ilość: 1mg

 • Metalotioneina – 2 (MT-II)

Ilość: 1mg

 • Przeciwciało monoklonalne mysie HSC70/HSP70 (klon BB70) do IHC

Ilość: 200 µg

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 3 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 13 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

 

Gdańsk, dnia 08.12.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 31/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 23 grudnia 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@ug.edu.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@ug.edu.pl,  

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą

1-17915

Gdańsk, dnia 05.12.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/2016

Na zakup próbników do sondy rdzeniowej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest 30szt. próbników o długości 50cm oraz 10szt. próbników o długości 70cm. Wszystkie próbniki rdzeniowe powinny być wykonane z przezroczystego, niebarwionego materiału PCV. Szczegółowe wymiary próbnika rdzeniowego znajdują się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (w załączniku rysunek próbnika o długości 50 cm). Na każdym próbniku powinno znajdować tłoczenie o szerokości 2,1 cm (symbol h2 na rysunku w załączniku), wgłębienie o szerokości 0,3 cm oraz głębokości 0,1 cm (symbol h4 na rysunku w załączniku), tak by próbnik był kompatybilny do sondy rdzeniowej, która znajduje się w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytutu Oceanografii UG.  W przypadku dodatkowych pytań istnieje możliwość wypożyczenia przykładowego próbnika z Instytutu Oceanografii UG.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 lutego 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 19 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Sandra Zabrzańska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, ocesz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 13.12.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/2016

Na zakup próbników do sondy rdzeniowej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest 30szt. próbników o długości 50cm oraz 10szt. próbników o długości 70cm. Wszystkie próbniki rdzeniowe powinny być wykonane z przezroczystego, niebarwionego materiału PCV. Szczegółowe wymiary próbnika rdzeniowego znajdują się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (w załączniku rysunek próbnika o długości 50 cm). Na każdym próbniku powinno znajdować tłoczenie o szerokości 2,1 cm (symbol h2 na rysunku w załączniku), wgłębienie o szerokości 0,3 cm oraz głębokości 0,1 cm (symbol h4 na rysunku w załączniku), tak by próbnik był kompatybilny do sondy rdzeniowej, która znajduje się w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, Instytutu Oceanografii UG.  W przypadku dodatkowych pytań istnieje możliwość wypożyczenia przykładowego próbnika z Instytutu Oceanografii UG.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 lutego 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 19 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Sandra Zabrzańska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, ocesz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 24.11.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 29/2016

Zakup skrzyni aluminiowej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Skrzynia aluminiowa

Funkcje i cechy produktu:

 • Wymiary:

– wymiar wewnętrzny (długość x szerokość x wysokość) : 910 x 350 x 380 (mm)

– wymiar zewnętrzny (długość x szerokość x wysokość): 960 x 400 x 455 (mm)

 • Ciężar do 9,5 kg
 • Objętość max.120 L
 • Udźwig do 50 kg
 • Wbudowane kółka o średnicy do 50 mm z możliwością wbudowania większych kół
 • Wysuwany uchwyt
 • Uchwyt na ściance bocznej
 • Minimum dwa wytrzymałe zamki
 • Pasy przytrzymujące otwartą pokrywę skrzyni
 • Przetłoczenia na rogach skrzyni

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 20 grudnia 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 1 grudnia  2016

Osoba do kontaktu: Sandra Zabrzańska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, ocesz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

 

1-17915

Gdańsk, dnia 6.12.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/2016

Zakup pęset laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Pęseta ze stali nierdzewnej zakrzywiona z ostrym końcem dł. 105 mm

ILOŚĆ: 10

 • Pęseta ze stali nierdzewnej prosta z ostrym końcem dł 120 mm

ILOŚĆ: 10

 • Pęseta ze stali sprężynowej zaokrąglona dł. 115 mm

ILOŚĆ: 2

 • Pęseta ze stali sprężynowej spiczasta dł. 105 mm

ILOŚĆ: 1

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 3 stycznia 2017 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 13 grudnia 2016

Osoba do kontaktu: Alicja Michnowska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, alicja.michnowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 14.10.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie Martwej Wisły w okresie od 21 października 2016 r. do 24 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 18 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 21.11.2016 r.

CO2MARINE logo

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25 /2016

Zakup odczynników

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

EDTA (Kwas wersenowy, Kwas edetynowy, Ethylenediaminetetraacetic acid)

NUMER CAS : 60-00-4

ILOŚĆ:  200mg

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 8 grudnia 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28 listopada 2016

Osoba do kontaktu: Sandra Zabrzańska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, ocesz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 21.11.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 /2016

Zakup odczynników

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1). DTNB (Kwas 5,5′-ditiobis(2-nitrobenzoesowy), 6,6′-Dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid)

      NUMER CAS : 69-78-3

ILOŚĆ: 500mg

2). DTT (Ditiotreitol, DL-Dithiothreitol)

NUMER CAS:  3483-12-3

ILOŚĆ: 4g

3). PMSF (Fluorek fenylometylosulfonylu, Phenylmethanesulfonyl fluoride)

NUMER CAS: 329-98-6

ILOŚĆ: 10g

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 8 grudnia 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………………zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28 listopdada 2016

Osoba do kontaktu: Sandra Zabrzańska, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com, ocesz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 07.11.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2016

Zakup odczynników chemicznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– krzemionka koloidalna typu LUDOX TM-50, 50-procentowa (wagowo) zawiesina w wodzie/ 4L

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 listopada 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com; m.ziolkowska@ug.edu.pl;

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 listopada 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: co2marine.project@gmail.com; m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 07.11.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2016

Zakup odczynników do badań histologicznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– Formalina 35-36% cz.d.a. opakowanie 1L x 8

– Barwnik Giemsa w roztworze o pH 6,8; opakowanie 500mL x 4

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 listopada 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)…………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 listopada 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

 

Gdańsk, dnia 18.10.2016 r.

CO2MARINE logoZAPYTANIE OFERTOWE nr 19a/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 21 października 2016 r. do 24 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 20 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 12.10.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej (około 10h) na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 21 października 2016 r. do 24 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 17 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 11.10.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18a/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 14 października 2016 r. do 17 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 17 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 13 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 06.10.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 14 października 2016 r. do 17 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 17 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa rejsowa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 10 października 2016 roku

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 27.09.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2016

Zakup pojemników laboratoryjnych

Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Pojemniki polipropylenowe transparentne z niecieknącą nakrętką (przeznaczone do przechowywania moczu) oraz standardową etykietą do zapisu, o pojemności 70 ml, sterylne, wymiary 55 x 44 mm / 500 szt.
 2. Pojemniki do moczu o poj. 100 ml z zakrętkami (niecieknącymi) wykonany z polipropylenu, neutralne / 500 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 20 października 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 4 października 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 23.09.2016 r.

CO2MARINE logo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 28 września 2016 r. do 4 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie od 4 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 27 września 2016 roku.

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 20.09.2016 r.

 CO2MARINE logo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2016

Zakup usługi rejsowej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej części Zatoki Gdańskiej

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednodniowej usługi rejsowej na pokładzie jednostki pływającej w celu zbioru próbek osadów dennych w rejonie otwartej część Zatoki Gdańskiej w okresie od 28 września 2016 r. do 4 października 2016 r.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie od 4 października 2016 roku.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Usługa Cena netto Cena brutto

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać dostarczony do Adama Sokołowskiego, Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański lub przesłany na adres: oceas@univ.gda.pl lub  co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 22 września 2016 roku.

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e-mail: oceas@univ.gda.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 15.09.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2016

Zakup materiałów laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

– probówki szklane o wymiarach około 15 mm x 100 mm, (100 szt/opakowanie)/ 3 opak.

– Stojak z PP, okrągły, na 94 pipety szklane, autoklawowalny/ 1 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 7 października 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 23 września 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

 

Gdańsk, dnia 27.09.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13a/2016

Zakup odczynników

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3 sztuki – TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna kwas solny 0,01 mol/l, Numer POCH: 575350162, Marka: POCH,SIGMA-ALDRICH, MERCK, CAS: 7647-01-0

3 sztuki – TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l, Numer POCH: 575352164, Marka: POCH,SIGMA-ALDRICH, MERCK, CAS: 7647-01-0

2 sztuki – TitraFix(TM) odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,01 mol/l (0,01 N),Numer POCH: 810936169, Marka: POCH,SIGMA-ALDRICH, MERCK CAS: 1310-73-2

1 opakowanie – sodu tiosiarczan 5 . hydrat (Na2S2O3 · 5H2O) CZDA, ACS,1 kg, Numer POCH:809580111, Marka: POCH,SIGMA-ALDRICH, MERCK, CAS: 10102-17-7

Bufor zgodny z NIST, pH 4.006 ± 0.005, 250 mL

Bufor zgodny z NIST, pH 6.865 ± 0.005, 250 mL

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 24 października 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 4 października 2016

Osoba do kontaktu: Dorota Prytputniewicz-Flis, tel. 58 523 68 41

e-mail: co2marine.project@gmail.com,  d.pryputniewicz@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 15.09.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

Zakup odczynników

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

– Odważka analityczna typu TitraFix(TM) Plus w standardzie NIST, kwas solny 0,01 mol/l /3 opak.

– Odważka analityczna typu TitraFix(TM) Plus w standardzie NIST, kwas solny 0,1 mol/l

/3 opak.

– Odważka analityczna typu TitraFix(TM) Plus w standardzie NIST, sodu wodorotlenek 0,01 mol/l (0,01 N)

/2 opak.

– Sodu tiosiarczan 5•hydrat (Na2S2O3•5H2O) CZDA, ACS/1kg opak.

– Bufor zgodny z NIST, pH 4.006 ± 0.005, 250 mL

– Bufor zgodny z NIST, pH 6.865 ± 0.005, 250 mL

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 17 października 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. ……………… ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 28 września 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 12.09.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2016

Zakup adaptera

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przejściówka/adapter łączący gniazdo typu DIN8 z wtyczką typu BNC. /2 szt

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 września 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Przejściówka DIN/BNC ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 19 września 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 12.09.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2016

Zakup elektrod do pomiaru pH

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Elektroda typu ERH-111 do pomiaru pH w roztworach wodnych, zakres pomiarowy 0-14 pH, odpowiednia do użytku w wodach słonych, słonawych i słodkich. Korpus z żywicy epoksydowej, długość przewodu min. 1 m. / 2 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 września 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Elektroda do pomiaru pH ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 19 września 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

 

Gdańsk, dnia 26.08.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2016

Zakup odczynników laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kit do oznaczania aktywności acetylocholinoesterazy metodą kolorymetryczną, odpowiedni dla mikropłytek, wydajność – 100 testów (2 szt.).

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 16 września 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Kit do oznaczania aktywności AChE ………. zł ……….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 2 września 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 24.08.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2016

Zakup zestawu materiałów laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych:

Odczynniki:

-3 sztuki TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna kwas solny 0,01 mol/l, Numer POCH: 575350162, Marka: POCH, CAS: 7647-01-0

-3 sztuki TitraFix(TM) Plus NIST standard odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l, Numer POCH: 575352164, Marka: POCH, CAS: 7647-01-0

-2 sztuki TitraFix(TM) odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,01 mol/l (0,01 N),Numer POCH: 810936169, Marka: POCH, CAS: 1310-73-2

-1 opakowanie sodu tiosiarczan 5 . hydrat (Na2S2O3 · 5H2O) CZDA, ACS,1 kg, Numer POCH:809580111, Marka: POCH, CAS: 10102-17-7

-Bufor zgodny z NIST, pH 4.006 ± 0.005, 250 mL

-Bufor zgodny z NIST, pH 6.865 ± 0.005, 250 mL

Materiały:

-3 opakowania probówek szklanych o wymiarach około 15 mm x 100 mm, 100 szt./opakowanie

-1 statyw min. 90 stanowiskowy na pipety szklane

-1 sztuka elektrody typu “Unitrode with Pt 1000, Fixed cable plug F + 2 x B” do titratora Titrino 702 SM (Methrom)

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 września 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za całe zamówienie Cena brutto za całe zamówienie
1. Zakup zestawu materiałów laboratoryjnych …… zł ….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: d.pryputniewicz@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 31 sierpnia 2016

Osoba do kontaktu: Dorota Pryputniewicz-Flis , tel. 58 523 68 41

e-mail:; d.pryputniewicz@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron. Oferty cząstkowe nie będą rozpatrzone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 04.08.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2016

Zakup programu graficznego

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oprogramowanie typ Adobe Photoshop CC – licencja roczna na system operacyjny Windows, wersja 2015.1 lub nowsza o zbliżonym zakresie działania dla jednego urządzenia (wersja edu dla instytucji).

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 26 sierpnia 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Zakup programu graficznego …… zł ….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 15 sierpnia 2016

Osoba do kontaktu:Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 14.07.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3b/2016

Na zaprojektowanie oraz wykonanie próbnika rdzeniowego do pobierania miękkich osadów morskich

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie próbnika rdzeniowego do pobierania miękkich osadów morskich, który zostanie wykorzystany w środowiskowych badaniach naukowych w projekcie ‘Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure’, który jest finansowany z Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Próbnik rdzeniowy ma zostać wykonany na wzór próbnika rdzeniowego, który znajduje się na liście sprzętu należącego do Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii  Uniwersytetu Gdańskiego (szkic w załączniku nr 1). Próbnik rdzeniowy ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej, składać się z płetwy sterowej, zaczepów oraz metalowej rury, w której będzie istniała możliwość umieszczenia wewnętrznej rury wykonanej z materiału PCW. Dodatkowe parametry techniczne zostały przedstawione w załączonym schemacie. Sonda ma zostać wykonana według schematu z zachowaniem rozmiarów oraz parametrów technicznych tj:

 1. Wielkość próbnika (szerokość, długość)
 2. Masy próbnika
 3. Powierzchni poboru osadu
 4. Systemu zamykania oraz otwierania sondy

W przypadku pytań istnieje możliwość obejrzenia próbnika rdzeniowego w Instytucie Oceanografii po kontakcie telefonicznym z p. Marceliną Ziółkowską (58 523 68 59).

Podstawową zasadą rządzącą wykonaniem sondy rdzeniowej ma być jej odwzorowanie według rysunku technicznego oraz jej funkcjonalność. Wszystkie koszty zakupu materiałów użytych w celu wykonania sondy rdzeniowej są po stronie Wykonawcy.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 12 tygodni, liczonych od daty udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl, co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 21 lipca 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 05.07.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

Zakup programu graficznego

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oprogramowanie typ Corel DRAW Graphics Ste X8 (Single User Version), wersja edukacyjna do tworzenia grafik w ilości 2.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 29 lipca 2016 liczonych od udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Zakup programu graficznego …… zł ….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)…………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 15 lipca 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 05.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3a/2016

CO2MARINE logo

Na zaprojektowanie oraz wykonanie próbnika rdzeniowego do pobierania miękkich osadów morskich

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie próbnika rdzeniowego do pobierania miękkich osadów morskich, który zostanie wykorzystany w środowiskowych badaniach naukowych w projekcie ‘Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure’, który jest finansowany z Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Próbnik rdzeniowy ma zostać wykonany na wzór próbnika rdzeniowego, który znajduje się na liście sprzętu należącego do Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii  Uniwersytetu Gdańskiego (szkic w załączniku nr 1). Próbnik rdzeniowy ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej, składać się z płetwy sterowej, zaczepów oraz metalowej rury, w której będzie istniała możliwość umieszczenia wewnętrznej rury wykonanej z materiału PCW. Dodatkowe parametry techniczne zostały przedstawione w załączonym schemacie. Sonda ma zostać wykonana według schematu z zachowaniem rozmiarów oraz parametrów technicznych tj:

 1. Wielkość próbnika (szerokość, długość)
 2. Masy próbnika
 3. Powierzchni poboru osadu
 4. Systemu zamykania oraz otwierania sondy

W przypadku pytań istnieje możliwość obejrzenia próbnika rdzeniowego w Instytucie Oceanografii po kontakcie telefonicznym z p. Marceliną Ziółkowską (58 523 68 59).

Podstawową zasadą rządzącą wykonaniem sondy rdzeniowej ma być jej odwzorowanie według rysunku technicznego oraz jej funkcjonalność. Wszystkie koszty zakupu materiałów użytych w celu wykonania sondy rdzeniowej są po stronie Wykonawcy.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 12 tygodni, liczonych od daty udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl, co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 12 lipca 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 13.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016

CO2MARINE logo

Zakup suwmiarki elektronicznej typu Mitutoyo

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia są dwie sztuki suwmiarki elektronicznej typu Mitutoyo model CD-15DCX

Parametry techniczne:

 • Płaski głębokościomierz (dostępna również w wersji z okrągłym)
 • Auto Power OFF (po 20 minutach bezczynności)
 • Maks. prędkość suwaka: Nieograniczona
 • Rozdzielczość: 0,01 mm
 • Dokładność: +/-0,02 mm
 • Wyświetlacz: LCD, wysokość znaków 9mm
 • Czas życia baterii: ok. 20 000 godzin
 • Dostawa w plastikowym etui z baterią i zakładowym świadectwem sprawdzenia
 • Możliwość automatycznego zapisywania danych na komputerze przy użyciu kabla dedykowanego do narzędzi pomiarowych typu Mitutoyo

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 lipca 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: marcelina.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 20 czerwca 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: marcelina.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 05.07.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5a/2016

CO2MARINE logo

Zakup materiałów do badań histologicznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych:

– Szkiełka nakrywkowe, 20×20 mm; 1000 szt.

– Szkiełka nakrywkowe, 24×60 mm; 1000 szt.

– Szkiełka nakrywkowe, 24×32 mm; 1000 szt.

– Standardowa kasetka histopatologiczna z łamanym wieczkiem, 64 prostokątne otwory, do  tkanek powyżej 2 mm grubości; 5x 1000 szt. (różne warianty kolorystyczne)

– Kasetka biopsyjna do bardzo drobnego materiału z zamykanym wieczkiem na zawias typu MICRO-TWIN; 1500 szt.

– Kasetka biopsyjna do bardzo drobnego materiału, z oddzielnym wieczkiem podzielonym na komory wewnętrzne pokryte nylonową siatką; 150 szt.

– Marker do pisania na powierzchniach plastikowych i szklanych, odporny na odczynniki chemiczne; 3 szt.

– Marker odporny na rozpuszczalniki; czarny; 3 szt.

– Tusz do histologii typu CDI’s Tissue Marking Dyes z wkraplaczem, objętość 60 ml; 7 różnych kolorów x1 szt.

– Tusze do histologii typu CDI z precyzyjnym aplikatorem do nanoszenia na drobne tkanki, 7 różnych kolorów (3 ml) x 1 szt.

– Utrwalacz do tuszy w butelce z atomizerem; 1 szt.

– Utrwalacz materiałów cytologicznych; 3x 200 ml

– Szybkoschnący klej do ręcznego zaklejania preparatów histologicznych szkiełkami nakrywkowymi; 2x 500 ml

– UNYHOL zamiennik acetonu oraz bezwodnego alkoholu etylowego w następujących procedurach histopatologicznych; 4x 2,5 L

– Odwapniacz będący mieszaniną dwóch kwasów ze stabilizatorem kwasowości; 500 ml

– Eozyna w roztworze wodnym do barwień standardowych; 3x 1 L

– Hematoksylina Harris’a – wysokie stężenie barwnika; 3x 1 L

– Zestaw diagnostyczny Alcian Blue pH 2,5; 2x 200 testów

– Zestaw diagnostyczny Alcian Blue P.A.S pH 2,5; 2x 200 testów

– Masson Trichrome z błękitem anilinowym; 100 testów

– Masson Fontana; 2x 100 testów

– May Grunwald Giemsa; 100 testów

– Barwiacz z tworzywa TPX, pionowy z przykrywką o pojemności 8 lub 16 szkiełek; 5 szt.

– Zestaw do barwienia 12-stanowiskowy (stelaż, 12 pojemników, koszyk na 25 szkiełek); 2 szt.

– Koszyk na 25 szkiełek kompatybilny z zestawami do barwienia; 5 szt.

– Komora wilgotna o wymiarach 320 x 260 x 110 mm, do przeprowadzania analiz immunohistochemicznych oraz dodatkowych wybarwień, z regulowaną podstawą i możliwością nachylenia; 1 szt.
– Uchwyt do wykorzystywania zużytych żyletek mikrotomowych, dł. całkowita – 217 mm, dł. ostrza – 80 mm

– Taca polistyrenowa do transportu świeżych preparatów mikroskopowych z miejscem na 20 szkiełek; 5 szt.

– Pudełka do przechowywania i transportu preparatów mikroskopowych (pojemność 100 szkiełek) wykonane z PP, wyściełane wkładką korkową i wyposażone w kartę do opisu; 10 szt. (każde 2 szt. w jednym kolorze)

– Pojemnik wykonany z PS na 25 szkiełek mikroskopowych; 15 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 lipca 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 15 lipca 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak , tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 09.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2016

CO2MARINE logo

Zakup materiałów do badań histologicznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów zużywalnych:

– Szkiełka nakrywkowe, 20×20 mm; 1000 szt.

– Szkiełka nakrywkowe, 24×60 mm; 1000 szt.

– Szkiełka nakrywkowe, 24×32 mm; 1000 szt.

– Standardowa kasetka histopatologiczna z łamanym wieczkiem, 64 prostokątne otwory, do  tkanek powyżej 2 mm grubości; 5x 1000 szt. (różne warianty kolorystyczne)

– Kasetka biopsyjna do bardzo drobnego materiału z zamykanym wieczkiem na zawias typu MICRO-TWIN; 1500 szt.

– Kasetka biopsyjna do bardzo drobnego materiału, z oddzielnym wieczkiem podzielonym na komory wewnętrzne pokryte nylonową siatką; 150 szt.

– Marker do pisania na powierzchniach plastikowych i szklanych, odporny na odczynniki chemiczne; 3 szt.

– Marker odporny na rozpuszczalniki; czarny; 3 szt.

– Tusz do histologii typu CDI’s Tissue Marking Dyes z wkraplaczem, objętość 60 ml; 7 różnych kolorów x1 szt.

– Tusze do histologii typu CDI z precyzyjnym aplikatorem do nanoszenia na drobne tkanki, 7 różnych kolorów (3 ml) x 1 szt.

– Utrwalacz do tuszy w butelce z atomizerem; 1 szt.

– Utrwalacz materiałów cytologicznych; 3x 200 ml

– Szybkoschnący klej do ręcznego zaklejania preparatów histologicznych szkiełkami nakrywkowymi; 2x 500 ml

– UNYHOL zamiennik acetonu oraz bezwodnego alkoholu etylowego w następujących procedurach histopatologicznych; 4x 2,5 L

– Odwapniacz będący mieszaniną dwóch kwasów ze stabilizatorem kwasowości; 500 ml

– Eozyna w roztworze wodnym do barwień standardowych; 3x 1 L

– Hematoksylina Harris’a – wysokie stężenie barwnika; 3x 1 L

– Zestaw diagnostyczny Alcian Blue pH 2,5; 2x 200 testów

– Zestaw diagnostyczny Alcian Blue P.A.S pH 2,5; 2x 200 testów

– Masson Trichrome z błękitem anilinowym; 100 testów

– Masson Fontana; 2x 100 testów

– May Grunwald Giemsa; 100 testów

– Barwiacz z tworzywa TPX, pionowy z przykrywką o pojemności 8 lub 16 szkiełek; 5 szt.

– Zestaw do barwienia 12-stanowiskowy (stelaż, 12 pojemników, koszyk na 25 szkiełek); 2 szt.

– Koszyk na 25 szkiełek kompatybilny z zestawami do barwienia; 5 szt.

– Komora wilgotna o wymiarach 320 x 260 x 110 mm, do przeprowadzania analiz immunohistochemicznych oraz dodatkowych wybarwień, z regulowaną podstawą i możliwością nachylenia; 1 szt.
– Uchwyt do wykorzystywania zużytych żyletek mikrotomowych, dł. całkowita – 217 mm, dł. ostrza – 80 mm

– Taca polistyrenowa do transportu świeżych preparatów mikroskopowych z miejscem na 20 szkiełek; 5 szt.

– Pudełka do przechowywania i transportu preparatów mikroskopowych (pojemność 100 szkiełek) wykonane z PP, wyściełane wkładką korkową i wyposażone w kartę do opisu; 10 szt. (każde 2 szt. w jednym kolorze)

– Pojemnik wykonany z PS na 25 szkiełek mikroskopowych; 15 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 czerwca 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 czerwca 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak , tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 20.04.2016 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2016

Zakup zestawu materiałów laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie:

 1. a) zestawu materiałów laboratoryjnych, w który w skład wchodzą:
 2. Probówki okrągłodenne 30 ml (95 mm x 24,8 mm), PP – 1500 szt., typu np. Sarstedt
 3. Korek neutralny 24,8 mm – 2000 szt., typu np. Sarstedt
 4. Butelki z szeroką szyją, kwadratowe, z nakrętką, 4000 ml – 10 szt., typu np. Bürkle
 5. Zlewka pomiarowa 500 ml z uchwytem (PP), skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim, z wylewem – 4 sztuki.
 6. Zlewka pomiarowa 1000 ml z uchwytem (PP), skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim, z wylewem – 2 sztuki.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 5 maja 2016  liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Zakup materiałów laboratoryjnych …… zł ….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Ofertę prosimy złożyć do dnia 27 kwietnia 2016

Osoba do kontaktu: Dorota Pryputniewicz-Flis, tel.  58 523 68 41

e-mail: d.pryputniewicz@ug.edu.pl, co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 19.04.2016 r.

 

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016

Na zaprojektowanie oraz wykonanie próbnika rdzeniowego do pobierania miękkich osadów morskich

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zbudowanie próbnika rdzeniowego do pobierania miękkich osadów morskich, który zostanie wykorzystany w środowiskowych badaniach naukowych w projekcie ‘Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure’, który jest finansowany z Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Próbnik rdzeniowy ma zostać wykonany na wzór próbnika rdzeniowego, który znajduje się na liście sprzętu należącego do Instytutu Oceanografii, Wydziału Oceanografii i Geografii  Uniwersytetu Gdańskiego (szkic w załączniku nr 1). Próbnik rdzeniowy ma zostać wykonany ze stali nierdzewnej, składać się z płetwy sterowej, zaczepów oraz metalowej rury, w której będzie istniała możliwość umieszczenia wewnętrznej rury wykonanej z materiału PCW. Dodatkowe parametry techniczne zostały przedstawione w załączonym schemacie. Sonda ma zostać wykonana według schematu z zachowaniem rozmiarów oraz parametrów technicznych tj:

 1. Wielkość próbnika (szerokość, długość)
 2. Masy próbnika
 3. Powierzchni poboru osadu
 4. Systemu zamykania oraz otwierania sondy

W przypadku pytań istnieje możliwość obejrzenia próbnika rdzeniowego w Instytucie Oceanografii po kontakcie telefonicznym z p. Marceliną Ziółkowską (58 523 68 59).

Podstawową zasadą rządzącą wykonaniem sondy rdzeniowej ma być jej odwzorowanie według rysunku technicznego oraz jej funkcjonalność. Wszystkie koszty zakupu materiałów użytych w celu wykonania sondy rdzeniowej są po stronie Wykonawcy.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 12 tygodni, liczonych od daty udzielania zamówienia.

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl, co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 30 kwietnia 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 18.04.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

Zakup pojemników na próbki

Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Pojemniki polipropylenowe transparentne z niecieknącą nakrętką (przeznaczone do przechowywania moczu) oraz standardową etykietą do zapisu, o pojemności 70 ml, wymiary 55 x 44 mm / 500 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 kwietnia 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać:

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 25 kwietnia 2016

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

 1-17915

Gdańsk, dnia 29.03.2016 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

Zakup żyletek mikrotomowych typu Feather S35

dla potrzeb Projektu

 

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie 15 opakowań żyletek mikrotomowych typu Feather S35.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 20 kwietnia 2016 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Żyletki mikrotomowe typu Feather S35 …… zł ….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT (słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl, co2marina.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 5 kwietnia 2016

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 03.11.2015 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2015

Zakup zestawu materiałów laboratoryjnych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie zestawu materiałów laboratoryjnych, w który w skład wchodzą:

 1. Roztwór buforowy kodowany kolorem, Duracal pH 4.01, dokładność nie gorsza niż ± 0,01/0,02, objętość 500 ml – 1 sztuka.
 2. Roztwór buforowy kodowany kolorem, Duracal pH 7.00, dokładność nie gorsza niż ±0,01/0.02, objętość 500 ml – 1 sztuka.
 3. Roztwór buforowy kodowany kolorem pH 9,18 (dokładność ± 0,010/25°C) – 1 sztuka.
 4. Filtry szklane typu Whatman GFF o średnicy 47 mm 100 sztuk w opakowaniu – 5 opakowań.
 5. Filtry szklane typu Whatman GFF o średnicy 25 mm 100 sztuk w opakowaniu – 2 opakowania.
 6. Dozownik butelkowy typu Seripettor, pojemność 0,2-2 ml do dozowania roztworów zasad, witamin, buforów – 1 sztuka.
 7. Dozownik butelkowy typu Seripettor pro, pojemność 0,2-2 ml do dozowania stężonych kwasów i zasad – 2 sztuki.
 8. Butle, gwint GL45 z nakręcaną zakrywką, PE-HD, bursztynowy (1000 ml) – 2 sztuki.
 9. Butle, gwint GL45 z nakręcaną zakrywką, PE-HD, bursztynowy (500 ml) – 2 sztuki.
 10. Butle do dozowników Dispensette, szkło sodowo-wapniowe, bursztynowe z zakrywką nakręcaną z PP (1000 ml) – 2 sztuki.
 11. Butle do dozowników Dispensette, szkło sodowo-wapniowe, bursztynowe z zakrywką nakręcaną z PP (500 ml) – 2 sztuki.
 12. Butle, szkło sodowo-wapniowe, jasny, 1000 ml, gwint GL 45 H – 2 sztuki.
 13. Butle, szkło sodowo-wapniowe, jasny, 500 ml, gwint GL 32 H – 2 sztuki.
 14. Butle, szkło sodowo-wapniowe, bursztynowy, 1000 ml, gwint GL 45 H – 2 sztuki.
 15. Butle, szkło sodowo-wapniowe, bursztynowy, 500 ml, gwint GL 32 H – 2 sztuki.
 16. Zakrywki zakręcane PP, gwint 32 H – 5 sztuk.
 17. Zakrywki zakręcane PP , gwint 45 H – 5 sztuk.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 grudnia 2015 

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp. Produkt Cena netto za 1 sztukę Cena brutto za 1 sztukę
1. Zakup zestawu odczynników chemicznych do analiz biologicznych …… zł ….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl, co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 10 listopada 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdynia, dnia 28.10.2015 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2015

Zakup specjalistycznych ubrań sztormowych

dla potrzeb Projektu

“Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP: 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup trzech kompletów specjalistycznych ubrań sztormowych typu offshore o następujących parametrach:

Kurtka:

– klejone szwy,

– wysoce wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca 2 warstwowa tkanina

– wzmocnienia na łokciach

– duże, wodoodporne kieszenie

– mankiety podwójne z regulacją na rzep

– wszyte taśmy odblaskowe

– wysoki, wygodny i dobrze chroniący przed wiatrem kołnierz z termicznym podszewką z polaru

– kaptur w jaskrawym kolorze, regulowany w trzech płaszczyznach, chowany w kołnierz,

– 2 kieszenie wewnętrzne

– kieszenie dolne zabezpieczone przed bryzgami wody klapami sztormowymi, wyściełane polarem

– dwustronny zamek błyskawiczny zabezpieczony podwójnymi klapami sztormowymi,

– regulacja dołu kurtki

Spodnie:

– wysoki krój

– zamek błyskawiczny zabezpieczony klapą sztormową

– szerokie regulowane elastyczne szelki ze wzmocnionymi szwami

– ucho z tyłu do zawieszania w czasie suszenia

– dwie dodatkowe kieszenie zabezpieczone klapą sztormową

– regulowany obwód w pasie

– elastyczny ściągacz pod pachami dla lepszego dopasowania

– regulowane mankiety nogawki spodni

– dodatkowa wstawka w kroku ułatwiająca poruszanie się

– wzmocnienia na kolanach i pośladkach

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 30 listopada 2015 liczonych od udzielania zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

4) Termin dostawy zamówienia

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl, co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 5 listopada 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail:m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

 

 Gdańsk, dnia 25.09.2015 rCO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2015

Wykonanie projektu graficznego ulotki promocyjnej

 dla potrzeb Projektu

 “Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP: 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu graficznego typu dwustronnej ulotki harmonijki o formacie 5xDL (wymiar 47.5 cm) w oparciu o materiały (kolorystykę, logotypy, grafikę) oraz z uwzględnieniem podręcznika wizualizacji dostarczonego przez Zamawiającego.  Projekt graficzny ma być dostarczony w pliku produkcyjnym w krzywych (.ai /.eps) oraz w pliku png w rozdzielczości do wydruku (300 dpi) oraz do wyświetlenia online (92 dpi).

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 15 listopada 2015 liczonych od udzielania zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

podatek VAT

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………..

4) Termin dostawy zamówienia

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl i co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 5 października 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail:m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 07/09/2015 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2015

dotyczące wykonania usług badawczych i kierowniczych na potrzeby projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : WYDZIAŁ OCANOGRAFII I GEOGRAFII, UNIWERSYTET GDAŃSKI

Adres : al. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 46, 81-378 Gdynia

NIP: 584-020-32-39

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Rodzaj zamówienia: usługa

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zakres obowiązków (ilość h/mc):

 1. Stanowisko kierownika i naukowca w Pakiecie zadań 3 (WP3 „Ecological risk assessment of potential CO2 leakages) w projekcie zatytułowanym „Effects of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure” (akronim CO2MARINE, nr umowy Pol-Nor/236877/102/2014) w okresie od 15 września 2015 roku do 29 lutego 2016 roku)

(szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://co2marine.ug.edu.pl)

 1. Miesięczny wymiar pracy: 78 godz.

Łączny wymiar godzin pracy: 6 miesięcy x 78 godz./m-c = 468.

 1. Zakres obowiązków na stanowisku kierownika pakietu:

– koordynacja merytoryczna i administracyjna realizacji zadań badawczych przewidzianych w Pakiecie zadań 3 projektu w porozumieniu partnerem polskim GUMED i partnerami norweskimi (m.in. przygotowanie planu zbioru materiału biologicznego do testowych i właściwych doświadczeń laboratoryjnych, przygotowanie planu analiz organizmów po ekspozycji, nadzór nad przygotowaniem laboratorium do analiz fizjologicznych, histologicznych i enzymatycznych w tym koordynacja zakupu odpowiednich odczynników, aparatury pomiarowej i materiałów laboratoryjnych, przygotowanie procedury zbioru i konserwacji organizmów żywych do analiz po doświadczeniach u partnera norweskiego)

– udział w rocznym spotkaniu uczestników projektu i spotkaniu Komitetu Sterującego

– przygotowanie raportu okresowego z realizacji zadań w Pakiecie zadań 3 za 2015 rok

– prowadzenie korespondencji z uczestnikami projektu CO2MARINE w zakresie przedmiotowym

– realizacja bieżących zadań zleconych przez koordynatora projektu CO2MARINE.

 1. Zakres obowiązków na stanowisku naukowca:
  – udział w realizacji badań terenowych i laboratoryjnych przewidzianych w pakiecie WP3 projektu CO2MARINE

– pomoc w prowadzeniu doświadczeń ekspozycyjnych w Trondheim.

WYMAGANIA:

 1. a) stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, farmaceutycznych lub biotechnologicznych
 2. b) doświadczenie w zakresie analiz enzymatycznych u bezkręgowców morskich
 3. c) praktyczna znajomość technik i metod badawczych wykorzystywanych w analizach enzymatycznych i biochemicznych organizmów morskich
 4. d) doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi
 5. e) doświadczenie w realizacji morskich badań terenowych.

ZAMAWIAJĄCY ZAPEWNIA:

– umowę zlecenie na czas określony – czas zatrudnienia: 6 miesięcy;

– dostęp do aparatury i odczynników;

– wsparcie merytoryczne zespołu projektowego;

– dostęp do Biura Projektu.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  70%

Spełnienie wymagań określonych w punktach a) – e): 30%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać:

 • CV kandydata/tki;
 • Wycenę zamówienia wg załączonego formularza – Załącznik nr 1;

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: oceas@ug.edu.pl / co2marine.project@ug.edu.pl lub złożony w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia – pok. 456

Ofertę prosimy złożyć/wysłać do dnia 16 września 2015 r. do godz. 15:00.

Osoba do kontaktu: Adam Sokołowski, tel. 58 523 68 56

e mail: oceas@ug.edu.pl, co2marine.project@ug.edu.pl

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonane usługi finansowane będzie ze środków projektu „Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure”, który jest współfinansowany/finansowany z funduszy norweskich w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 10/2015– Wycena usług

…………………………………

Imię i nazwisko

…………………………………

Adres

…………………………………

Nr kontaktowy

Wycena usług badawczych

Po zapoznaniu się z zakresem obowiązków zawartych w zapytaniu ofertowym nr 10/2015 tj.:

Wyceniam wykonanie powyższych obowiązków w czasie określonym zapytaniem na kwotę:

– koszt miesięczny: …………………..zł brutto (słownie:……………………………zł)

– kosz całkowity: : …………………..zł brutto (słownie:……………………..………zł)

………………………………………………

Data i podpis

1-17915

 

Gdańsk, dnia 08.09.2015 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2015

Zakup zestawu akcesoriów laboratoryjnych

Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP: 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W skład zamówienia wchodzą:

 1. Pojemniki na próby PP 70 ml z żółtą nakrętką HDPE, 500 szt./op. – 1 opakowanie
 2. Fiolki szklane 20 ml z kapslem PE wys. 55 mm,200 szt./op. – 1 opakowanie
 3. Zlewki szklane wysokie z podziałką i wylewem 150 ml 95 x 54 mm – 50 szt.
 4. Pudełko ABS na preparaty na 100 szkiełek, z wkładem piankowym, niebieskie – 5 szt.
 5. Pudełko ABS na preparaty na 25 szkiełek, z wkładem piankowym, niebieskie – 5 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 1 października 2015 liczonych od udzielania zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 14 września 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail:m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 08.09.2015 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2015

Zakup pojemników wraz z zakrętkami do GP/ HPLC

Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP: 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W skład zamówienia wchodzą:

 • Standardowe vialki ND8 zakręcane z wąską szyją do GC i HPLC, oranżowe szklane z polem do opisu i skalą o objętości 1,5 ml i wymiarach: 11,6×32 mm, 1000 szt.
 • Zakrętki ND8 PP z septą do vialek z wąską szyją do GC i HPLC z otworem centralnym 5,5 mm, 45° shore A, z silikonem biały, PTFE czerwony, grubość 1,3 mm, 12x 100 szt

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 1 października 2015 liczonych od udzielania zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 14 września 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 08.09.2015 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2015

Zakup zestawów do filtracji

Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP: 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W skład zamówienia wchodzą:

 • Zestaw do filtracji próżniowej typu KIMBLE KONTES (1szt.) składające się z lejka filtracyjnego o pojemności 300 ml ze spieku szklanego o średnicy 47 mm
 • Zestaw (2 szt.) składający się z kolby próżniowej typu KIMBLE KONTES (o pojemności 1 litr) z odłączanym króćce

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 1 października 2015 liczonych od udzielania zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)………………………………………………………………………………………………………………

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 14 września 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 20.08.2015 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2015 

Zakup akcesoriów laboratoryjnych

Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zestaw akcesoriów laboratoryjnych:

– Butelki laboratoryjne wykonane ze szkła borokrzemowego typu DURAN® z zakrętką o objętości 10ml (5 szt.), 50ml (5 szt.), 100ml (10 szt.), 250ml (5 szt.), 500ml (10 szt.), 750 ml (10 szt.), 1000ml (10 szt.);

– Statyw na probówki o pojemności 1,5 ml z pojemnikiem na lód (2 szt.);

– Statyw typu Pop-Up na probówki o objętości 15ml (3 szt.)

– Statyw typu Pop-Up na probówki o objętości 50ml (3 szt.)

– Statywy wielostronne na probówki o różnej objętości, od 0,5-50ml (3 szt.)

– Skrawki aluminiowe o średnicy 100mm (1000 szt.)

– Stożkowy szklany homogenizator tkankowy z teflonowym tłuczkiem, obj. 3 ml (3 szt.)

– Kuwety jednorazowe do pomiarów spektrofotometrycznych wykonane z tworzywa sztucznego, typ makro, grubość 10mm, obszar zastosowania od 340 nm (100 szt.)

– Lejek ze szkła borokrzemowego o średnicy 90mm (3 szt.)

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 10 września 2015.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 27 sierpnia 2015

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 30.07.2015 r

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2015

Zakup cylindrycznego dewara typu KGW-Isotherm

 Dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

(nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP: 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Naczynie dewara typu KGW-Isotherm wykonane ze szkła boro-krzemowego 3.3, płaszcz ze stali nierdzewnej, o kształcie cylindrycznym, posiadające pokrywę z otworem o średnicy 2 mm (do przechowywania ciekłego azotu), klipsy sprężynowe do zamykania oraz aluminiowy uchwyt do przenoszenia. Pojemność robocza 3000 ml, współczynnik wyparowania ciekłego azotu <1,6 L/dzień. Odpowiada normie DIN 12492.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 20 sierpnia 2015 liczonych od udzielania zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 6 sierpnia 2015

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak, tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 

Gdańsk, dnia 13.05.2015 r.

                                           CO2MARINE logo

                                           ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2015

                                Zakup membrany selektywnej do sondy LDO

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch zestawów membran do sondy tlenowej YSI 5775

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 20 sierpnia 2015 liczonych od udzielania zamówienia

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena usługi (brutto):  100%

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 20 maja 2015

Osoba do kontaktu: Justyna Świeżak , tel. 58 523 68 59

e-mail: justyna.swiezak@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 16.07.2015 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2015 

Zakup zestawu odczynników chemicznych do analiz biologicznych

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie:

a) zestawu odczynników chemicznych, w który w skład wchodzą:

 1. Formalina 36-38 % czda., pakowana w  butelki o obj. 1l, ilość: 5szt.
 2. Ksylen mieszanka izomerów, pakowany w butelki o obj. 1l, ilość: 5 szt.
 3. Kwas nadchlorowy 70% czda., pakowany w butelki o obj. 1l, ilość: 2 szt.
 4. Kolchicyna (≥95%) proszek, pakowana po 1 g, ilość: 3 szt.
 5. Barwnik Giemsa (roztwór), pakowane po 0,5l; ilość: 3 szt.
 6. DPX mountant do histologii (slide mounting medium, lepkość 1200-1800 mPa.s w 20 °C), mikstura pakowana po 100 ml, ilość: 3 szt.
 7. Eozyna (roztwór),pakowane po 0,5 l, ilość : 3 szt.
 8. Parafina do histologii (temp. topnienie 56-56 °C), pakowana po 1 kg w plastikowe butelki, ilość: 5 szt.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 31 sierpnia 2015 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp.

Produkt

Cena netto za 1 sztukę

Cena brutto za 1 sztukę

1.

Zakup zestawu odczynników chemicznych do analiz biologicznych

…… zł

….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Ofertę prosimy złożyć do dnia 23 lipca 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

 Gdańsk, dnia 3.07.2015 r.

 CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015 

Zakup Kitu do oznaczania zawartości białek szokowych (1szt.)

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie:

a)    1 zestawu kiut do oznaczania zawartości białek szokowych (typu Pig Heat Shock 70kDa protein 1A ELISA Kit):

 • ilość sztuk: 1;
 • Detekcja białek HSP70 w zakresie 0,156ng/mL do 10,0 ng/mL
 • Kit wraz z zestawem niezbędnych do przeprowadzenia analizy odczynników
 • Płytka z 96 miejscami

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 31 sierpnia 2015 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp.

Produkt

Cena netto za 1 sztukę

Cena brutto za 1 sztukę

1.

Kit do oznaczania zawartości białek szokowych typu Pig Heat Shock 70kDa protein 1A ELISA

…… zł

….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Ofertę prosimy złożyć do dnia 13 lipca 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 17.02.2015 r.

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 

Zakup membrany do elektrody

dla potrzeb Projekt

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup membrany selektywnej do sondy LDO (1szt.) do mierników HQ10 i HQ2 z firmy Hach Lange

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 23 marca 2015 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Ofertę prosimy złożyć do dnia 23 lutego 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl; co2marine.project@gmail.com

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.

1-17915

Gdańsk, dnia 17.02.2015 r

CO2MARINE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

Zakup elektrod do pomiaru temperatury i ph (razem 4 sztuki

dla potrzeb Projektu

Impact of potential leakage from the sub-seabed CO2 storage site on marine environment at relevant hydrostatic pressure

 (nr projektu: Pol-Nor/236877/102/2014 z dnia 05 czerwca 2014 roku.)

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa : OCEANOGRAFII I GEOGRAFII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Adres : 81-378 GDYNIA, AL. PIŁSUDSKIEGO 46

NIP 584-020-32-39

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie:

a)    Elektroda typu Mettler Toledo HA405-DXK-S8/120 do pomiaru ph w zakresie od 2 do 14 i temperatury od 0°C do 110°C z podłączeniem końcówki S8 (pG 13,5):

 • ilość sztuk: 2;
 • elektroda musi mieć małe wymagania w zakresie konserwacji w trudnych procesach przemysłowych
 • elektroda musi posiadać czujnik odporny na wysokie ciśnienie, który   będzie łatwy w obsłudze;
 • sonda ma posiadać otwartą diafragę, która zapobiega zapychaniu się elektrody;
 • sonda ma posiadać polimerowy elektrolit referencyjny, otwarte złącze, które umożliwiają doskonałe działanie elektrody w roztworach zawierających cząstki, rozpuszczalniki oraz tłuszcze;
 • zasadowy odczyn szklanej membrany ma zapewniać stabilne i precyzyjne wskazania w trudnych warunkach procesowych;

b)    Elektroda typu Mettler Toledo PT4805-DXK-S8/120 do pomiaru ph i dodatkowo temperatury w zakresie od 0°C do 80°Cz podłączeniem końcówki S8 (pG 13,5):

 • ilość sztuk: 2;
 • czujnik ma być odporny na wysokie ciśnienie i łatwy w obsłudze, aby dobrze sprawdzał się w agresywnych mediach procesów przemysłowych
 • elektroda ma posiadać otwartą diafragmę zapobiegającą zapychaniu się oraz polimerowy elektrolit referencyjny, otwarte złącze, które umożliwiają doskonałe działanie elektrody w roztworach zawierających cząstki, rozpuszczalniki oraz tłuszcze;
 • elektroda musi charakteryzować się największą dokładnością aby zapewnić szybkie i precyzyjne pomiary w wymagających analizach chemicznych.

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 23 marca 2015 liczonych od udzielania zamówienia

WYMOGI FORMALNE:

Kryterium oceny: cena przedmiotu zamówienia

Oferta powinna zawierać

1) Pełną nazwę  oferenta oraz adres lub siedzibę.

2) Dane osoby uprawnionej do kontaktu w imieniu Wykonawcy (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

3) Wycenę  zamówienia:

Lp.

Produkt

Cena netto za 1 sztukę

Cena brutto za 1 sztukę

1.

Elektroda typu Mettler Toledo HA405-DXK-S8/120 do pomiaru ph w zakresie od 2 do 14 i temperatury od 0°C do 110°C z podłączeniem końcówki S8 (pG 13,5)

…… zł

….. zł

2.

Elektroda typu Mettler Toledo PT4805-DXK-S8/120 do pomiaru ph i dodatkowo temperatury w zakresie od 0°C do 80°C z podłączeniem końcówki S8 (pG 13,5)

…… zł

….. zł

Razem za całe zamówienie oferuję cenę:

cenę netto ………………………………zł.

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

podatek VAT

(słownie)……………………………………………………………………………………………………………….

cenę brutto ……………………………..zł.

Sposób i termin złożenia oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną. Podpisany skan oferty powinien zostać przesłany na adres: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Ofertę prosimy złożyć do dnia 23 lutego 2015

Osoba do kontaktu: Marcelina Ziółkowska, tel. 58 523 68 59

e-mail: m.ziolkowska@ug.edu.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania zobowiązania wobec stron.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zapytania będzie współfinansowany przez Polsko-Norweską Współpracę Badawczą.1-17915